CƠ SƠ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG

THƯ VIỆN

Là không gian học tập có nhiều sách tham khảo. Tại đây thu thập nhiều tài liệu về các trường Đại học và trường Chuyên ngành.

PHÒNG HỘI NGHỊ

Nơi nhà trường tổ chức các buổi giao lưu, lễ khai giảng, bế giảng…

LỚP HỌC

Một lớp học của học viện GAG gồm 20 học sinh. Không gian học tập yên tĩnh, các giờ học diễn ra sổi nổi và dễ hiểu